Haptonomie

Haptonomie houdt zich bezig met de ontwikkeling van het gevoelsleven en in ruimere zin met de gevoelsmatige wisselwerking tussen mensen. Het (letterlijk) in contact zijn met anderen speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van je persoon en is een directe wijze om datgene wat voelbaar is, voelbaar te maken. Aanraken is de meest directe vorm van communicatie. Het kan veel duidelijk maken over jezelf of de ander, ook wanneer woorden te kort schieten of als alles al gezegd is.

Aanraken

We worden als voelers geboren en tot denkers gemaakt. De mens raakt van nature aan. Een moeder wiegt en streelt haar kind als het huilt. Je slaat je arm om een dierbare heen wanneer hij of zij verdriet heeft. Als je blij bent de ander te zien, dan raak je aan door een handdruk, een kus of een omhelzing. Aanraken is niet alleen heel natuurlijk, het is ook heel belangrijk. Wanneer een kind te weinig wordt aangeraakt, kan dat leiden tot een verstoring van de normale ontwikkeling. Het leven wordt als het ware te weinig geactiveerd.
In onze maatschappij ligt de nadruk op het versterken van de individualiteit en de prestatie. Communicatie is steeds meer doelgericht. Anderen deelgenoot maken van je gevoelens zonder dat er aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan, komt steeds minder voor en emotionele armoede kan zich manifesteren in tal van klachten en relationele problemen.

Wil je meer weten over Jolanda Oldenhave Haptotherapie Veldhoven?

of neem contact op