Haptotherapie

De haptotherapie baseert zich op de menswetenschap Haptonomie: een wetenschap die de fenomenen in het menselijk contact bestudeert en beschrijft.

Haptotherapie is een ervarings- of procesgerichte therapie. Het beoogt de ontwikkeling van het ‘Zelf’-gevoel of het herstel ervan te bevorderen en maakt daarbij gebruik van de inzichten vanuit de haptonomie. Onder het ‘Zelf’ wordt verstaan de unieke eigenheid van de mens in deelnemende en deelhebbende (participerende) communicatie met de ander(en).

Bij de Haptotherapie geeft de aanraking je informatie over je gevoels- en geestelijk leven. Dat gebeurt bij de fysieke aanraking op de bank maar ook doordat je op gevoelsniveau (aan)geraakt wordt tijdens het gesprek of in ervaringsoefeningen. Het geeft inzicht in je menselijk bestaan; over hoe je in het leven staat en over hoe je je hebt ontwikkeld. De therapie helpt bij het zoeken naar een eigen evenwicht in het leven; door het laten ontstaan van een zo goed mogelijk gevoelsfundament van veiligheid, basis van vertrouwen en eigenheid ontdek je je eigen plaats in de wereld om je heen. Wanneer je vertrouwen hebt in jezelf kun je meer vanzelfsprekend richting geven aan je leven en relaties.

Klachten en gevoelens van onbehagen zijn vaak het gevolg van onze specifieke reactie op gebeurtenissen of situaties in ons leven. Een oorzaak van klachten kan zijn dat gevoelens of gedachten niet in overeenstemming zijn met het leven dat je leidt. Je bent dan jezelf niet. Als gevolg van de klachten en de patronen die je ontwikkeld hebt kan het contact met de ander, met je omgeving, moeilijker worden. Het gaat erom te ontdekken wie je in wezen bent en wat je bezielt … een ontmoeting met datgene wat in je leeft. Deze ontmoeting vindt altijd plaats vanuit een betrokken zijn bij je leven. In plaats van toeschouwer te zijn van, neem je deel aan je leven (je participeert). Je kunt jezelf zijn, wanneer je durft te voelen wat je bezighoudt en daar ook zoveel vertrouwen in hebt dat je ernaar gaat leven. In de therapie wordt voelbaar gemaakt wat je op welk moment in contact met de ander doet. Eventuele blokkeringen in je gevoel komen bij de haptotherapie gemakkelijker los, zodat gevoelens die zijn weggestopt, herkend en verwerkt kunnen worden en vervolgens een plaats kunnen krijgen in je leven. Gevolgen van dit bewustwordingsproces kunnen zijn dat je:

– Voelt wanneer je te veel hooi op je vork neemt
– Eerder je omgeving deelgenoot laat zijn van je gevoelens
– Gemakkelijker moeilijke of nare gevoelens kunt accepteren
– Komt tot het nemen van beslissingen of het maken van keuzes in je leven

Haptotherapie binnen de gezondheidszorg

Haptotherapie neemt een eigen plaats in binnen de gezondheidszorg; ze houdt zich bezig met de zelfontwikkeling van de mens. In deze vorm van hulpverlening wordt een appèl gedaan op de beleving van zowel het lichaam als het brein (het mentale). Zoals al eerder aangegeven werd, kan dit tot een andere omgang met jezelf en anderen leiden. Haptotherapie kan ook in samenwerking met andere vormen van (psycho)therapie toegepast worden.

Wil je meer weten over Jolanda Oldenhave Haptotherapie Veldhoven?

of ga naar de homepagina