Leertherapie en supervisie

Leertherapie en supervisie

Leertherapie en supervisie

Breng een proces van bewustwording op gang en vergroot het inzicht in jezelf.

Waarom leertherapie?

Leertherapie vormt een belangrijk onderdeel in jouw rol als therapeut/behandelaar. Het doel van leertherapie is dat er een proces van bewustwording op gang komt en dat je het inzicht in jezelf vergroot. Daarnaast speelt er dat je zelf ook een belangrijk ‘therapiemiddel’ bent in het contact met de cliënten. Hiervoor is het dus belangrijk dat je jouw eigen reacties op (problemen van) anderen leert erkennen en herkennen. Door leertherapie bevorder je het inzicht in je eigen functioneren als persoon en als behandelaar. Om zo uiteindelijk beter te kunnen functioneren binnen je werk maar ook in je persoonlijke leven.

Hoe komt dit tot uiting?

De vorm waarin we dit gieten is supervisie gecombineerd met Systemisch Werken en Haptotherapie.Supervisie is persoonlijke begeleiding, individueel of in groepsverband, met als doel het ontwikkelen van je professioneel functioneren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van analyseren, evalueren en reflecteren op je professioneel functioneren. Als therapeut/behandelaar breng je een voorbereide casus in. Door met collega’s hiermee aan de slag te gaan krijg je een mooie spiegel voor, waardoor jij persoonlijk groeit en je de cliënt ook verder kunt laten groeien.

De insteek die we maken is gericht op het voelende deel van onszelf, daar zie je ook de Haptotherapeutische inslag in terug. Zo kan er ontstaan dat we ook het voelende lijf via oefeningen en/of aanraking in gaan zetten tijdens de sessies.

Daarnaast gaan we aan de slag met Systemisch Werken. Het gaat hier om systeemopstellingen en het in kaart brengen van de situatie in de behandelkamer. Zodat je nog beter het onderscheid kunt maken tussen wat van jou en van je cliënt is. Door de (tegen)overdracht zichtbaar te maken en de zogenoemde angel er bij jezelf eruit te halen, krijg je het therapieproces meer in eigen beheer. Met als gevolg dat het proces ook zuiverder wordt en er weer groei in de autonomie plaats kan vinden bijzowel jezelf als de client.

Hoe gaan we te werk?

Eerst plannen we een intakegesprek om elkaar te leren kennen en om je wensen en wederzijdse verwachtingen af te stemmen. Ook de duur van het proces en de scheidslijn tussen therapie en supervisie wordt tegen het licht aangehouden. Je kan alleen komen of met 2 of 3 collega’s. Ik doe van nature een beroep op je, op dat je zelf de leiding neemt in het kenbaar maken van je behoefte en om hier zorg voor te dragen. Zo bepaal jij hoe vaak je komt en wat je inbrengt. Ikzelf zal daar in overleg met je een spiegelende en een “layback” rol in aannemen. Beide afgestemd enpassend in de fase van de samenwerking waarin we op dat moment zitten.

Ben je er klaar voor om aan jezelf te werken?

Ben je er klaar voor om aan jezelf te werken?

Laten we dan nader kennis maken!
Neem contact met me op via onderstaande knop.